MUN JUTTU – yhteistyötahoja haetaan.
Kysy lisää!

MUN JUTTU -korttisarja on kehitetty tukemaan lasta ja edesauttamaan oppimista koulussa. MUN JUTTU on keino lapsen ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen. MUN JUTTU auttaa lasta tunnistamaan, nimeämään ja ilmaisemaan tunteitaan. Korttisarja toimii pääsääntöisesti oppilaslähtöisesti ja se mukautuu kunkin luokan tarpeista ja lähtökohdista.

Menetelmän peruslähtökohtana on arkipäivän tilanteet koulussa. MUN JUTTU -korttisarja sisältää tunne-, tarve- ja arviointikortteja. Kortit antavat jokaiselle lapselle keinon ilmaista itseään luonteestaan riippumatta. Se vähentää sosiaalisia paineita ja jännittämistä sekä luo lapselle keinon ilmaista tarpeitaan. Korttisarja auttaa minäkuvan kehittymistä kuhunkin ikäryhmään kohdistuvien tarpeiden mukaan.

Jokaisella lapsella on oma pakka. Menetelmä kulkee ja kehittyy lapsen myötä koko peruskoulun ajan. Alakoulussa korttisarja kasvaa 55 kortin laajuiseksi.

Mun Juttu –korttisarjan rinnalle on kehitetty menetelmät MUN JUTTU JUNIOR alle kouluikäisille sekä yläkoululaisille MUN JUTTU VIESTINTÄVALIKKO.

 

 

KokoDesign