Mun Juttu Viestintävalikko

Viestintävalikko on kolmas MUN JUTTU sosio-emotionaalisten taitojen tukemiseksi kehitetty menetelmä. Menetelmä on erityisesti suunniteltu yläkoulu ikäisille. Menetelmä on internet-pohjainen. Viestintävalikon avulla nuori voi  viestittää tarpeitaan, tunteitaan ja avata keskustelun koulun aikuisen kanssa, jonka hän kokee luotettavaksi ja turvalliseksi. Menetelmä tarjoaa monipuolisen ja turvallisen viestintäkanavan nuoren ja aikuisen välille toimiessaan ns. vuorovaikutuksen avaavana keinona.

MUN JUTTU VIESINTÄVALIKKO on rakennettu vastaamaan murrosikäisen nuoren tarpeita. Se sisältää valintavaihtoehtoja  eri elämänalueilta. Valikossa on erilaisia apukysymyksiä pohdinnan tueksi, sekä murrosikään ja tunteisiin liittyviä sanoja. Nuoren valitessa kyseisistä esitäytetyistä ”listoista” asiat, jotka hän haluaa viestittää, muodostuu niistä pohja sähköpostille, jota nuori tarvittaessa voi tarkentaa lisätietoja kenttään. Lopuksi nuori valitsee opettajan, jolle viesti lähtee.
Opettajan saadessa nuoren viestin, hän ottaa nuoreen yhteyttä ja sopii ajankohdan, jolloin he voivat keskustella nuorta askarruttavasta asiasta. Kynnys yhteydenottoon on matala ja leimaantuminen on vähäistä. Lisäksi kun molemmat sekä nuori että aikuinen ovat valmiiksi tietoisia askarruttavasta asiasta, niin siitä on helpompi alkaa puhua. Tarvittaessa kyseinen opettaja voi nuoren luvalla auttaa nuorta saamaan lisäapua.

 

KokoDesign